Wat doen we?

Wat doen we?

De Doorgeverij is een pilootproject in samenwerking met SOS Schulden op School.

Vanuit deze samenwerking zagen wij de nood voor een concreet, innovatief en inspirerend project dat helpt schoolkosten in het secundair onderwijs daadwerkelijk te verlagen. Het is ook de bedoeling àlle studierichtingen voor leerlingen mogelijk te maken, zonder financiële drempels.

Vele scholieren secundair onderwijs kunnen om financiële redenen niet de schoolrichting volgen die ze willen en -belangrijker- waar hun talenten liggen. Ze laten hun studie – en beroepskeuze al te vaak afhangen van de kostprijs van de opleidingen, veeleer dan van hun begaafdheid en interesses.

Wij willen inzetten op een kostenbesparend alternatief door het verlengen van de gebruiksduur van didactische benodigdheden, handboeken, schoolbenodigdheden. Want dit is een grote schoolkost. We creëren een duurzame oplossing voor een acute sociale nood. Bovendien is het een ecologisch gegeven spullen te hergebruiken en uit te wisselen.

Close