Sociale Economie

De sociale economie in Vlaanderen bestaat uit meer dan 800 kleine en middelgrote ondernemingen. Zo zijn er bijvoorbeeld de kringloopwinkels, beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven of coöperaties, maar ook als nieuwere initiatieven zoals seniorenzorg, energiesnoeiers, groenwerkers en fietspunten.

De sociale economie wil ook het ondernemingschap zélf radicaal anders aanpakken, door duurzaam en coöperatief te ondernemen. Met een rendement dat veel verder gaat dan financiële winst alleen: de sociale economie zorgt ook voor maatschappelijke winst.

Er zijn een 24.000 mensen uit een kansengroep tewerkgesteld binnen de sociale economie. Deze duurzame jobs binnen de sector zorgen voor nieuwe kansen om een volwaardige en zinvolle rol te spelen in onze samenleving. Zo ook bij Steunpunt Welzijn, de overkoepelende organisatie van onze dienst.

Steunpunt Welzijn biedt een breed palet aan deelwerkingen die gericht zijn op het versterken van kansengroepen, het stimuleren van cultuur- en vrijetijdsparticipatie, en het bevorderen van solidariteit in de samenleving.

Blikvangers zijn:

  • fietskoerierdienst Snel&Wel
  • Kla4 verzorgt het druk- en kopieerwerk van sociale organisaties uit de regio Aalst
  • het intercultureel ontmoetingscentrum Het Wereldhuis met tref- en praatcafé kLETScafé
  • het netwerk LETS Aalst-Oudenaarde dat werkt aan de versterking van het lokaal sociaal weefsel door het uitwisselen van goederen en diensten.

Lees meer op:

www.socialeeconomie.be

Close