DeDoorgeverij

DD_BANNERD

1
De Doorgeverij
is een project in samenwerking met SOS Schulden op School. 

Vanuit de algemene werking van SOS Schulden op School (maatschappelijke bewustmaking, advies en begeleiding) wordt de nood zeer scherp aangevoeld voor een concreet, aansprekend, innovatief project dat daadwerkelijk helpt om de schoolkosten te verlagen en àlle studierichtingen mogelijk te maken, zonder financiële drempels. 

Vele leerlingen secundair onderwijs kunnen om financiële redenen niet de schoolrichting volgen volgens hun keuze en talent.  Ze laten hun studie – en beroepskeuze te veel afhangen van de kostprijs van tal van opleidingen, veeleer dan van hun begaafdheid en interesses.

2

Met De Doorgeverij willen we inzetten op een
kostenbesparend alternatief voor een van de
belangrijkste schoolkosten (didactische
benodigdheden, handboeken, schoolbenodigdheden)
door het verlengen van de gebruiksduur ervan.Hierdoor kunnen de ‘schulden op school’ verminderen
én de afvalberg wordt kleiner. We creëren een
duurzame oplossing voor een acute sociale nood.  

Wens jij schoolmateriaal te doneren? 
Of te gaan gebruiken?


Neem contact op met ons en we kijken samen
        naar een oplossing.

Om te weten welke materialen jij kan doneren of ruilen
kan je hier een kijkje nemen in onze lijst met materialen.

3

Wil je dit project alvast steunen?

Dat kan via onze projectrekening van de Koning
Boudewijnstichting.

Bovendien geven giften vanaf €40 per jaar aan de
Stichting geven aanleiding tot een
belastingvermindering van 45% op het werkelijk
gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Zo kost een gift van €50 slechts €27.5, een gift van
€100 slechts €55.

Storten kan op rekening
BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met mededeling 
623/3757/50023

frame (2)

Klik hier om rechtstreeks door te gaan
naar de donatiepagina via de Koning
Boudewijnstichting

Close