Link met SOS Schulden op school

Link met SOS Schulden op school

De missie van de Doorgeverij is een samenleving met gelijke onderwijskansen. Zo bevorderen we welvaart en welzijn.

We doen dit in samenwerking met SOS Schulden op School, die allerlei situaties, praktijken en structuren bekijken en bekend maken die het recht op onderwijs bevorderen of verhinderen.

SOS Schulden op School is het gezicht, een motor en een platform voor een maatschappelijke beweging. Deze beweging omvat het recht op onderwijs zonder drempels, financiële of andere.

Samen met SOS Schulden of School streven wij solidariteit na door onderdrukkende structuren aan te klagen en om te buigen. Zo is in het lager onderwijs, mede dankzij SOS Schulden op School, de maximumfactuur de norm geworden. In het secundair onderwijs bestaat deze maximumfactuur niet standaard en willen we iets doen aan de schoolkosten.

Veel mensen zijn zich bewust van de lege boekentassen en brooddozen waarmee sommige kinderen naar school moeten. Wij proberen hier actief iets aan te doen. Zo ondersteunen wij de directe actoren via verbindende en verbredende acties.

SOS Schulden op School richt zich met hun pleidooi voor goed en betaalbaar onderwijs, - een ‘school zonder schulden’- richten wij ons tot àlle maatschappelijke betrokkenen die dit fundamenteel recht dichterbij kunnen brengen. Bij De Doorgeverij richten wij ons eveneens op ieder kind, ongeacht achtergrond.

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, naar zijn of haar aanleg en interesse. Hiertoe moeten financiële, sociale, culturele, psychologische, … drempels aangepakt worden.

Het klopt dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de scholen en het Vlaams en lokaal onderwijsbeleid. Maar er zijn ook andere factoren. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de ingesteldheid van uitgeverijen, de rol van emancipatorische welzijnsprojecten naar kansengroepen toe, hoe het lokaal sociaal beleid is ingericht, hoe de wetgeving in verband met schuldeisers is ingericht, … Daarnaast spelen de media en de publieke opinie ook een rol, alsook de onderzoeksinstellingen, de middenveldorganisaties, politieke standpuntinnames, …

Daarom wil SOS Schulden op School netwerken smeden, expertise samenbrengen en ontsluiten. Daarnaast willen zij ‘bereikbaar zijn’ vanuit een dienstverlenende functie. Dus hebben zij de identiteit van een ongebonden NGO met als enig belang voor ogen de rechten van het kind op kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs. SOS is aanspreekbaar voor projecten en initiatieven die hun visie en waarden delen en nemen daarin hierin ook zelf een actieve rol op, onder meer in dit pilootproject van De Doorgeverij.

Wij hopen met dit pilootproject op meer bekendheid voor SOS Schulden of School en hun doelen, het bijdragen aan maatschappelijke bewustmaking en een draagvlak voor verandering. In ieder geval kunnen we uit dit project veel leren, en dromen we er van dit op grotere schaal gaan toepassen, ook buiten het Aalsterse.

Wil je meer ontdekken over SOS Schulden op school? Surf dan als de bliksem naar de website van

SOS_01

Close